SPORTY EKSTREMALNE

 

Większość ludzi stara się minimalizować wszelakie ryzyko, są jednak osoby lubiące ryzyko, dla których skok adrenaliny jest czymś najbardziej pożądanym. Stąd ogromna popularność sportów ekstremalnych, które z definicji wiążą się ze znacznie większym ryzykiem niż klasyczne dyscypliny. Część ekstremalnych dyscyplin oprócz ponadprzeciętnej sprawności fizycznej wymaga też silnej psychiki. Konieczne jest także odpowiednie wcześniejsze przygotowanie. Ekstremalność sportu może wynikać zarówno z trudnych warunków klimatycznych lub przyrodniczych, w których się je uprawia, jak i z wysokiego ryzyka uszkodzenia ciała i wypadków. Do pierwszej kategorii zalicza się na przykład alpinizm, skoki na bungee, wspinaczkę wysokogórską, skoki na bungee, skoki narciarskie, kolarstwo górskie czy ewolucje akrobatyczne. W drugiej kategorii mieszczą się sporty takie jak narciarstwo, nurkowanie głębinowe, sztuki walki, hokej na lodzie, łyżwiarstwo, motocross. Sporty te są bardzo widowiskowe, dlatego powstał nawet specjalny kanał telewizyjny transmitujący tylko i wyłącznie widowiska tego typu. Wśród amatorów najpopularniejsze są w ostatnich latach skoki na bungee oraz skoki spadochronowe. Wielu fanów mają także sztuki walki oraz wspinaczka wysokogórska. Statystycznie jednak wolimy sport ekstremalny oglądać na ekranie telewizora niż samemu spróbować.